De Doesmolen is in 1630 gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Doespolder. De Doesmolen was tot 1953 in bedrijf. De molen is in 1963 in bezit gekomen van de Rijnlandse Molenstichting die de Doesmolen in 1965 heeft gerestaureerd. De molen is de eerste aan de Doespolderweg die te zien is wanneer men vanuit het westen Hoogmade nadert; op korte afstand van de Doesmolen bevindt zich langs dezelfde weg de Grosmolen.
De Kalkmolen is een poldermolen in Hoogmade, die tot 2007 in Leiderdorp heeft gestaan, tussen de A4 en het industrieterrein. De molen dateert uit 1685 en is gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Kalkpolder. De molen is sinds de buitengebruikstelling in 1972 in het bezit van de Rijnlandse Molenstichting. Door de verslechterde molenbiotoop is in 2006 besloten de Kalkmolen te verplaatsen naar een locatie bij Hoogmade, waar hij als ondermolen voor de Doesmolen zal worden ingezet, zodat beide molens samen kunnen malen nu door peilverlaging de Doesmolen onvoldoende water heeft.  De Rijnlandse molenstichting biedt binnen Lokaal Erfgoed Leiderdorp een les aan.