PRAE is in 2007 in het leven geroepen door Ellis Grootveld en Dorothee Olthof, beiden afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in respectievelijk Archeologie van het Nabije Oosten en de Prehistorie van Noordwest-Europa. Na enkele jaren graven in hete woestijnen dan wel drassige polders hebben zij hun activiteiten verlegd naar de educatieve archeologie.  PRAE biedt binnen Lokaal Erfgoed Leiderdorp een les aan.