Het doel van de Stichting Leiderdorps Museum is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van Leiderdorp. De medewerkers van het Leiderdorps Museum beschouwen het als een opdracht de sociale identiteit van de inwoners van Leiderdorp te versterken door inzicht te verschaffen in de wordingsgeschiedenis van hun dorp. Twee keer per jaar worden thematische tentoonstellingen gehouden, aangevuld met lezingen. Voor specifieke doelgroepen als jongeren en ouderen worden educatieve activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. Het Leiderdorps Museum biedt binnen Lokaal Erfgoed Leiderdorp lessen aan.