Noordwijk – Basisschool Zeekhonk
Interne cultuurcoördinatoren

“Onze school werkt samen met Cultuureducatiegroep omdat wij cultuureducatie voor onze leerlingen heel belangrijk vinden.Cultuureducatiegroep verzorgt een deel van de cultuureducatie voor onze leerlingen. Wij waren al aangesloten bij Museumgroep Leiden. Dus was het een logische stap om met Cultuureducatiegroep verder te gaan. De meeste collega’s hebben met het cultuurprogramma goede en enthousiaste ervaringen. Het is natuurlijk zeer aantrekkelijk om met de Cultuureducatiegroep te werken, omdat de entree van de musea gratis is.”

Voorhout – Basisschool Emmaus
Interne cultuurcoördinator

“Wij werken als school graag samen met de Cultuureducatiegroep, omdat wij zo alles wat betreft cultuur “onder één dak” hebben. Het is fijn dat zij de lijnen voor ons, als school, uitzetten. Wij hebben kunnen kiezen welke cultuurlijn het beste past in ons schoolsysteem en zijn zeer tevreden met de bezoekjes aan de verschillende musea en erfgoedinstellingen. Wij hechten er ook erg veel waarde aan dat zij zorgen voor goed lesmateriaal en dat de lessen in de musea en erfgoedinstellingen passen bij de leefwereld van de kinderen. De begeleiders in de verschillende musea en erfgoedinstellingen zijn goed voorbereid en iedereen komt steeds erg enthousiast terug van een bezoek aan een museum of erfgoedinstelling. Doordat Cultuureducatiegroep al deze bezoeken goed coördineert komen alle kinderen in hun schoolloopbaan ook bij alle Leidse musea terecht en krijgen zo een goed beeld van wat er zoal te beleven is op het gebied van cultuur en erfgoed in hun omgeving.”

Lisse – Basisschool De Waterval
Interne cultuurcoördinator

“Door samen te werken met Cultuureducatiegroep wordt ons cultuuraanbod op school uitgebreid. We worden bijv. goed en beter dan voorheen op de hoogte gehouden van de verschillende museumbezoekmogelijkheden en daarbij sluiten we dan onze thema’s op school ook aan. Op deze manier gaat het echt leven voor de kinderen en vormt het al met al een mooie manier van onderwijs geven. De cultuurlijnen zitten goed in elkaar! Ook het aanbod van cultureel erfgoed is erg mooi. Wij hebben bijv. erg genoten van de dramalessen rond het thema van Jacoba van Beieren. Op deze manier vergeten de kinderen nooit meer wie Jacoba was en wat er zich toen afspeelde.“


Voorhout – Basisschool De Regenboog
Interne cultuurcoördinator

“Binnen ons onderwijs willen we de kinderen een zo breed mogelijk aanbod aanbieden. Naast de grote aandacht voor de cognitieve vakken, vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen leren over de wereld om hen heen. Cultuureducatiegroep biedt programma’s waarbij de kinderen, van groep 1 t/m 8, die wereld leren ontdekken en kunnen verkennen. De programma’s passen in ons onderwijsaanbod en zijn goed inpasbaar in onze lessen. Door het brede aanbod van Cultuureducatiegroep is een museumbezoek voor ons veel gemakkelijker te realiseren. Alle informatie is beschikbaar en inschrijven is zo geregeld. Als onderwijsinstelling zijn we daardoor geen tijd kwijt aan bedenken en inpassen.“

Leiden – Basisschool Woutertje Pieterse
Interne cultuurcoördinator

“Kinderen hebben actief deelgenomen aan de lessen. Ze hebben zelf kunnen ervaren hoe dingen vroeger werden gedaan.”
[Ik heb de les gekoppeld aan de vakken] Project, wereldoriëntatie, taal, creatief, muziek, drama. We hebben in het kader van een schoolbreed geschiedenisproject een kleine 3 weken gewerkt aan het thema ijstijd: lezen, schrijven van bv. een muurkrant, informatie verwerken via filmpjes en creatief.“

Lisse – Basisschool De Waterval
Leerkracht

“Het leereffect van de cultuurlijnen is op deze manier groter en de kinderen ervaren deze lessen op deze manier met meer plezier en zijn zeer gemotiveerd. Daardoor leren ze er, op een leuke manier , ook veel van! Het bevalt ons erg goed om samen te werken met de Cultuureducatiegroep.“


Noordwijkerhout – Basisschool De Regenboog
Leerkracht

“De museumlessen zijn zeker een waardevolle aanvulling. de middeleeuwen uit een boek leeft anders als je met materialen kan werken. De kinderen ervaren meer hoe men leefde in die tijd; het maakt meer indruk.“

Sassenheim – Basisschool De Startbaan
Leerkracht

“Wij zijn bezig met een project over kunst in de breedste zin van het woord en dit past daar heel goed bij. Dit project wordt niet jaarlijks gedaan maar ook dan kun je het laten aansluiten bij bijvoorbeeld aspecten en onderwerpen uit de taalmethode in ons geval.“

Katwijk – Basisschool Mr. J.J.L. van Brugghenschool
Leerkracht

“Ik heb de les zoveel mogelijk betrokken in alle vakken en er een themaweek van gemaakt. De voorbereidings- en verwerkingsles sloten vooral aan bij geschiedenis, biologie en aardrijkskunde.“