Het Cultuurbad

In samenwerking met BplusC organiseert Cultuureducatiegroep eens per jaar het Cultuurbad; een netwerkbijeenkomst voor het basisonderwijs en de cultuursector in de regio Holland Rijnland.
Tijdens deze dag is er aandacht voor professionalisering en deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuureducatie door middel van workshops, lezingen en uitwisseling.

Op woensdag 28 maart 2018 vond de eerste editie van het Cultuurbad plaats in het Leidse Volkshuis. We kunnen zeggen dat de eerste editie een succes was! Een kleine 100 man was deze dag aanwezig. Naast diverse praktische workshops waren er inspirerende sprekers, waaronder wetenschapsjournalist Mark Mieras en Marleen van der Lubbe van de Onderwijsinspectie.

Heb je deze dag gemist of wil je juist even terugblikken? Klik dan op de afbeelding rechts om de compilatievideo te bekijken.
Een aantal hoogtepunten van de dag staan tevens hieronder uitgelicht.

Agenda

De volgende editie van het Cultuurbad vindt plaats op woensdag 27 maart 2019!


Uitgelicht

Mark Mieras

Mark Mieras hield in zijn verhaal een enthousiast pleidooi voor leren, creativiteit en spelen.
De wetenschapsjournalist en auteur nam een duik in onze hersenen. Wat is leren? En hoe gaat dat het handigst? Waarom moeten leerlingen het onbekende in de ogen leren kijken? Moeten ze ontdekken dat wat onbekend en ongemakkelijk is de bron van plezier kan zijn? En moeten ze leren vertrouwen op zichzelf?

Lees het hele verslag over zijn lezing hier.

Uitgelicht

Inspectie van het Onderwijs

Naast de schoolbezoeken voert de Inspectie van het Onderwijs peilingsonderzoeken uit om zicht te krijgen op trends in het onderwijs.
Marleen van der Lubbe hield op deze dag een lezing over de resultaten van het peilingsonderzoek Kunstzinnige oriëntatie dat in schooljaar 2015/2016 onder regie van de inspectie is uitgevoerd.

Benieuwd naar de resultaten? Bekijk hier de presentatie.


Uitgelicht

Bert van Velthooven

Bij het vormgeven van cultuureducatie op school kun je tegen een groot aantal zaken aanlopen. De vragen die je tegenkomt zijn; moeten we dit wel? Willen we dit wel en kunnen we dit wel? De uitdaging is dan om je collega’s mee te krijgen met je eigen passie voor cultuureducatie.

Bert van Velthooven gaf tijdens de lezing een kijkje in de wereld van de veranderkunde. Volgens hem kunnen inzichten in veranderprocessen helpen om cultuureducatie vorm te geven en te borgen.

Lees hier een kort verslag van de lezing en bekijk hier de PowerPoint presentatie.

Uitgelicht

SLO

Voor het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie heeft het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) leerlijnen ontwikkeld voor de disciplines beeldend, drama, dans en muziek en voor cultureel erfgoed. Elke leerlijn is uitgewerkt in competenties. Uitgangspunt voor het leerplankader is het creatieve proces.

Marjo Berendsen van het SLO gaf deze dag een workshop waarbij men aan de slag ging met een aantal begrippen en modellen over het curriculum en pasten dit toe op hun eigen curriculum kunst en cultuur op school.

Zie hier de volledige presentatie van het SLO.