Het Cultuurbad

Op woensdag 24 maart 2021 organiseerde Cultuureducatiegroep in samenwerking met BplusC en Naturalis een nieuwe editie van het Cultuurbad. Dit keer niet in een fysieke setting maar online. En we mogen toch wel zeggen dat het een groot succes was! Maar liefst 98 deelnemers uit het onderwijs, culturele veld en diverse gemeenten hebben deze online editie bijgewoond.

De aftrap werd gedaan door Mirjam Spoelstra met een presentatie over de nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit en de samenwerking Verwonder om de Hoek. Daarna namen Suzan Lutke en Henna Pursiainen ons mee met een interactieve presentatie rondom leren door creëren.

We blikken graag even kort met jullie terug op deze inspirerende middag!
Een uitgebreid verslag kun je hier nalezen.

Verwonder om de Hoek

Mirjam Spoelstra nam ons mee in de komende periode voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). We gaan de aankomende periode werken vanuit een samenwerkingsverband tussen Naturalis, Cultuureducatiegroep en BplusC. Deze samenwerking is ontstaan vanuit de proeftuin Verwonder om de Hoek. Wat er allemaal gaat veranderen in de nieuwe periode en waar we de scholen en culturele instellingen bij gaan ondersteunen, kun je nalezen in het uitgebreide pdf verslag.

Life long learning

Een van de inspirerende sprekers deze middag was Henna Pursiainen. Zij sprak over de noodzaak voor ‘Life long learning’. Kinderen moeten in school een mindset krijgen waardoor ze zich gedurende hun leven verder willen ontwikkelen, zowel binnen school als daarbuiten. Henna deelde inzichten met ons die Finland de afgelopen jaren heeft opgedaan.

De rol van kunst

De tweede spreker Suzan Lutke nam ons mee in de rol van kunst. Wat leren we van kunst? Kunst stelt vragen en geeft geen omlijnde antwoorden, het gaat niet om waarheid maar om betekenis, het prikkelt meer dan alleen ons denken, het nodigt uit tot innemen van ander perspectief.

Ben je geïnspireerd en wil je hiermee verder bij jou op school? Dan helpen we je hier graag bij. De komende 4 jaar Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3) hebben we weer de ruimte om jullie te begeleiden om dichter bij jullie idealen te komen en de dilemma’s die jullie tegenkomen om te zetten in mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan professionalisering zoals de training ‘procesgerichte didactiek’, waarin je handvatten krijgt om je meer te richten op het proces en hoe een speelveld kaders te geven. Ook bieden we de mogelijkheid tot co-teaching waarbij je de samenwerking aangaat met een vakdocent in jouw klas en expertise uitwisselt. Daarnaast ondersteunen we op het gebied van vakintegratie en lesstof vervangend aanbod waardoor je kunst en cultuur meer geïntegreerd kan aanbieden. We bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om in samenwerking met een culturele instelling lesmateriaal te ontwikkeling in het kader van een co-creatie traject.

Samen kunnen we op zoek gaan naar de kunstenaar in jezelf. Zoals Suzan Lutke ook aangeeft; je hoeft niet alles te kunnen, maar het gaat vooral om een open houding en het creëren van een speelveld!

Digitale goodiebag

Een fysieke goodiebag werd wat lastig voor een online Cultuurbad, daarom ook hierbij een digitale variant. Met onderstaande links hopen we jullie extra te kunnen inspireren!

Digitale Kunstzone

Verwonder om de Hoek website

Verwonder om de Hoek filmpje

Verwonder om de Hoek Infographic

Suzan Lutke website

Suzan Lutke boek

Het Finse onderwijssysteem

Fenomeen-gestuurd leren

Omgedraaid leren

Omgedraaid leren boek

Instagram
Benieuwd naar de kijk op het Finse onderwijssysteem in de praktijk vanuit het perspectief van een leerkracht? Volg dan Laura Lahin op Instagram @lahikehityksenvyohykkeilla


Bio
Suzan Lutke


Muziek en onderwijs vormen de rode draad in de loopbaan van Suzan Lutke. Zij stond 12 jaar voor de klas als muziek- en CKV-docent in het Voortgezet Onderwijs. Naast muziekdocent is Suzan saxofonist en onderwijswetenschapper en heeft zij een eigen adviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het onderwijs: Lutke Linkt. Hoe kun je je aanpassen aan veranderende tijden, of beter nog: hoe kun je helpen de nog zo onduidelijke 21e eeuw te helpen vormgeven door je onderwijs te vernieuwen. Suzan geeft presentaties, workshops, coacht en inspireert docenten en adviseert (kunst)onderwijsinstellingen bij curriculumveranderingen en de bouw van leerlijnen. Kernwoorden daarbij zijn creativiteit, eigenaarschap, feedback en reflectie. Daarnaast is zij de schrijver van twee boeken: ‘Leren van Kunst’ en ‘Als de muziek er al is’, beide verschenen bij Coutinho.nl.

Bio
Henna Pursiainen


Henna Pursiainen is a learning enthusiast, speaker and facilitator based in Helsinki, Finland. She has acted as CEO of Dare to Learn, the largest learning festival in Northern Europe, that brings together learning professionals, teachers and EdTech startups from 50 countries. Combining insights from Dare to Learn with her prior experience in the field of education, social sciences and youth work, Henna offers an intriguing approach to the Finnish learning system and to the role of play. She asks: how can we learn for life, not for school?