Het Cultuurbad

Op woensdag 27 maart 2019 organiseren BplusC en Cultuureducatiegroep de tweede editie van het Cultuurbad.
Een dag die in het teken staat van cultuureducatie met als overkoepelend thema ‘creativiteit’. Deze dag is speciaal gericht op mensen die werkzaam zijn in het primair onderwijs en het culturele veld.

We pakken deze tweede editie goed uit. Naast diverse praktische workshops zullen er ook een aantal inspirerende sprekers aanwezig zijn.

Inschrijven voor “Het Cultuurbad”

Praktische informatie

Waar
Het Leidse Volkshuis
Apothekersdijk 33A
2312 DD Leiden

Toegang € 30,- voor de gehele dag en € 20,- voor een dagdeel
Inloop Ochtend vanaf 10.00 uur en middag vanaf 12.30 uur

Wil je deze dag ook niet missen? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier op deze pagina. Om een keuze te kunnen maken uit onze workshops, vind je hieronder een beschrijving per workshop.

Het belooft een bruisend programma cultuureducatie te worden!

Dagprogramma

10:30 uur Ochtendprogramma

 • Curriculumvernieuwing voor kunst en cultuur
  Curriculum.nu
 • Design thinking: creativiteit en betekenis
  Lineke van Tricht

Het ochtendprogramma is zeer geschikt voor schoolbesturen, schooldirecteuren en icc’ers.

12:30 uur Lunch

13:30 uur Middagprogramma

 • Muziek als georganiseerd geluid
  Wolf Brinkman

14:30 uur Deelsessie ronde 1

15:15 Culturele markt

15:45 uur Deelsessie ronde 2

Je kunt per deelsessie deelnemen aan één workshop.

16:30 uur Afsluiting en Borrel

Flyer

Om de flyer van het Cultuurbad te downloaden, klik hier.


Dagspreker:
Curriculum.nu


Curriculumvernieuwing voor kunst en cultuur

Voor negen leergebieden werken ontwikkelteams met leraren en schoolleiders in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs.

Tijdens deze presentatie zal ingegaan worden op de stappen die inmiddels genomen zijn binnen het ontwikkelteam Kunst & Cultuur. Er zal een toelichting gegeven worden hoe het team momenteel bezig is met de uitwerking van bouwstenen. Ook zullen de laatste tussenproducten besproken worden. Hierna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en feedback/ feedforward te geven op deze tussenproducten.

Dagspreker:
Lineke van Tricht


Design thinking: creativiteit en betekenis

Design Thinking is een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe producten of ideeën te ontwikkelen.

Lineke vertelt hoe en waarom Design thinking een goede manier is om leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden aan te leren. Scholen zien het steeds meer als hun taak om leerlingen op te leiden tot innovatoren, zodat zij in de toekomst, als professionals, in staat zijn om nu nog onbekende problemen het hoofd te bieden met nieuw ontworpen oplossingen. Ook binnen cultuureducatie is deze manier van werken goed in te zetten.

Dagspreker:
Wolf Brinkman


Muziek als georganiseerd geluid

“Hoe kunnen creatieve vakken geïntegreerd worden binnen het reguliere lesprogramma?” is een vraag die steeds vaker gesteld wordt.

In deze lezing laat Wolf Brinkman zien dat muziek geen bezigheid is die je alleen buiten de reguliere lesstof zou moeten beoefenen. Door de nadruk te leggen op de raakvlakken met kunst en wetenschap wordt muziek op natuurlijke wijze verbonden aan de reguliere lesstof in de klas. Om dat voor elkaar te krijgen wordt een deel van de geschiedenis van het allereerste geluidje ooit tot dit moment in kaart gebracht. Het onderzoek gebeurt aan de hand van 9 lessen waarin kinderen op alle niveau’s mee kunnen doen. Taal en rekenkundige vaardigheden worden onopgemerkt en met groot enthousiasme toegepast in het onderzoek naar de geschiedenis van het georganiseerde geluid.


Workshop 1.

HS Leiden – Jaap Rovers – Verhalend ontwerpen bij muziek

Tijdens mijn studie aan de pabo en erna merkte ik dat lesgeven middels ‘verhalend ontwerpen’ altijd zorgde voor veel plezier en een hoge betrokkenheid van de leerling bij mijn onderwijs. Beleving middels een verhaal en het creëren van een rijke context is iets wat bij het vak muziek uitermate goed kan. Ik heb deze methode dan ook toegepast op mijn muzieklessen en ga enkele voorbeelden hiervan in mijn workshop met jullie delen.

Naast deze voorbeelden gaan we met name zelf ook aan de slag met wat muzikale energizers en gaan jullie (als jullie slagen voor de auditie) meespelen met een wereldberoemd orkest..

Na de workshop heb je hopelijk genoeg voorbeelden en tools om dit direct toe te passen in je klas.

Workshop 2.

Josée Ebli en Corrie Koenen – Visual thinking strategies met de Leidse beeldbank

Visual Thinking Strategies (VTS) maakt van kinderen zelfstandige, kritische denkers en doeners, die in staat zijn om uitdrukking te geven aan dat wat hen bezighoudt. VTS is een methode om kritische denkvaardigheden te ontwikkelen via een gesprek over een kunstwerk. Uit de praktijk blijkt dat kinderen beter leren waarnemen, elkaars mening leren respecteren en naast het kritisch-/ analytische denken ook nog hun woordenschat uitbreiden. In deze workshop laten Corrie Koenen en Josée Ebli van het PROOLeiden VTS-project je kennismaken met deze methode.
Bovendien wordt de Leidse VTS Beeldbank gepresenteerd. Deze beeldbank is in een samenwerking tussen Cultuureducatiegroep en PROOLeiden tot stand gekomen met behulp van de Onderwijsinnovatiesubsidie van de gemeente Leiden en maakt het mogelijk om werken uit de Leidse musea de klas in te halen. Op deze manier leren kinderen d.m.v. VTS het rijke erfgoed van Leiden kennen.

Workshop 3.

BERN Media – Haal het museum in de klas met VR

Scholen, musea, erfgoed instellingen, voor al deze doelgroepen biedt virtual reality unieke mogelijkheden. Zo wordt er op dit moment een VR-app gemaakt in samenwerking met SO de Thermiek en Museum Volkenkunde om het museum de klas in te halen. Welke mogelijkheden zou dit kunnen bieden voor het verbreden van cultuureducatie en het verbinden met wereld oriëntatie?

En welke andere mogelijkheden zijn er voor musea, erfgoed instellingen? Het tot ‘leven’ wekken van een monument? Een bepaald tijdsbeeld? Het overbrengen van een verhaal?

In deze workshop ervaar je verschillende VR-apps en bespreken we met elkaar mogelijke toepassingen voor zowel binnen als buiten de schoolmuren.

Workshop 4.

Cultuureducatiegroep – Stimuleer creativiteit middels procesgerichte didactiek

Creativiteit stimuleren in cultuureducatie en andere vakgebieden, hoe doe je dat? Dat kinderen bij het knippen van allemaal dezelfde kip, hun ei niet kwijt kunnen, is algemeen bekend. Anderzijds blijft de ontwikkeling van kinderen die te weinig sturing krijgen, staken in een oppervlakkig proces.

Maak in deze workshop kennis met wat procesgerichte didactiek is. Hoe stimuleer je een creatief proces waarbinnen kinderen worden uitgedaagd nieuwe mogelijkheden te ontdekken en vaardigheden leren? Hoe leg je verbindingen met andere vakgebieden? En hoe pas je dit toe in je les beeldende vorming?


Workshop 5.

Manon Sikkel – Ontdek de betekenis van verbeeldingskracht

Verbeeldingskracht: hoe spreek je daadwerkelijk tot de verbeelding?!

De meeste kinderen hebben een goede verbeeldingskracht. Door middel van hun fantasie, zien zij beelden in hun hoofd. Maar, soms moet je die verbeelding aanzetten. Voor volwassenen als wij, is dat lastiger. Kinderboekenschrijfster Manon Sikkel, drie keer winnares van de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en twee keer winnares van de Pluim van de Senaat, legt je uit hoe dat moet. Tijdens de workshop ontdek je de betekenis van verbeeldingskracht en leer je hoe je dit kunt toepassen op school.

Workshop 6.

Jeugdtheaterhuis – De meerwaarde van drama in de klas

Theater en spel toepassen in je lespraktijk: dat klinkt mooi, maar waar en hoe begin je?
In deze theaterworkshop krijg je als leerkracht inspirerende tips en tools om theater op een laagdrempelige, enthousiaste en effectieve manier in te zetten in je eigen lespraktijk. Je maakt kennis met theatrale spelvormen die aansluiten op de 21e eeuwse vaardigheden en gaat gezamenlijk op zoek naar de meerwaarde van creativiteitsontwikkeling met theater in de klas.

Workshop 7.

In gesprek met culturele instellingen

Tijdens de tweede workshopronde kun je er ook voor kiezen om deel te nemen aan één van de thematische brainstormsessies. Tijdens deze sessies kunnen scholen en instellingen in gesprek gaan om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Steeds meer scholen werken in hun onderwijs vanuit thema’s. Om thema’s verdieping te geven wordt er vaak gezocht naar aanvullende activiteiten, maar wat zoeken scholen dan en hoe kunnen culturele instellingen hierop inspelen? Leer elkaar kennen, bespreek je vragen en ideeën, en ontdek wat jullie voor elkaar kunnen betekenen! De thema’s waar een brainstorm over plaatsvindt zijn:

1. Communicatie
2. Het lichaam
3. Voeding
4. Reis mee! (kinderboekenweekthema 2019)
5. De instelling als onderzoeksveld (over onderwijs op basis van de leervragen van kinderen).


Inschrijfformulier “Het Cultuurbad”
Woensdag 27 maart 2019

 • Workshops
  Er zijn twee rondes van 45 minuten waarin een workshop gevolgd kan worden. Dat betekent dat je aan twee workshops kunt deelnemen. In ronde 2 van de workshops kun je i.p.v. aan een workshop deel te nemen er ook voor kiezen om deel te nemen aan een brainstormsessie met culturele instellingen. Deze brainstormsessie gaat over lesontwikkeling en samenwerking op basis van actuele thema’s binnen het schoolprogramma.

  Schrijf je snel in voor de workshops die jij wilt bijwonen, want vol is vol!