Vergrootglas_op_standaard

Evalueren
De kwaliteit van onze cultuurlijnen en de bijbehorende lessen willen wij waarborgen en versterken. Daarom word je na deelname gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Hier hechten wij veel waarde aan en zorgt ervoor dat we scherp blijven op de kwaliteit.

Het evaluatieformulier vind je op jouw persoonlijke schoolpagina. Als je inlogt krijg je een overzicht van jouw geboekte lessen. Hier kun je bij de gevolgde les het evaluatieformulier aanklikken. Alle reacties verwerken we in een evaluatierapport dat eens in de twee jaar verschijnt. Dit rapport wordt besproken met alle betrokken partijen, zodat we met elkaar aansluitende en hoogwaardige cultuureducatie kunnen realiseren.

Evaluatierapport
De evalutatiegegevens die scholen invullen na het bezoek aan een van onze cultuurlessen, analyseren wij zorgvuldig. Hiervan maken we elke twee jaar een rapport, zodat wij onze cultuurlijnen en lessen continue kunnen blijven verbeteren.

Bekijk hier ons laatste rapport.