Cultuuronderwijs staat momenteel volop in de schijnwerpers. De rijksoverheid hecht veel waarde aan cultuureducatie met kwaliteit. Maar wat is cultuuronderwijs nu eigenlijk? Deze bijeenkomst geeft je hier inzicht in.

Je krijgt een kort overzicht van de huidige ontwikkelingen in het basisonderwijs, in het bijzonder in de verschuiving van kunstzinnige vorming naar het cultuuronderwijs van nu. Je maakt onder andere kennis met het begrip cultuuronderwijs zoals omschreven binnen het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel. Je ontdekt hoe cultuuronderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Door doelbewuster na te denken over cultuuronderwijs krijg je tevens een beter beeld van jouw mogelijke bijdrage hieraan.

Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur
Doelgroep: leerkracht, schooldirecteur, schoolteam, schoolbestuurder, medewerker culturele instelling

Klik hier om je meteen in te schrijven!
Klik hier om de printversie in PDF te downloaden


Algemene informatie scholing

BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw bieden gezamenlijk een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector. Deze cursus is daar een voorbeeld van. In onze scholingsfolder lees je meer over ons gehele programma.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit landelijke programma kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek geven in het basisonderwijs. In de regio Holland Rijnland is een vierjarig plan ontwikkeld door basisscholen, gemeenten en culturele instellingen. Professionalisering en deskundigheidsbevordering in het primair onderwijs en de cultuursector vormen tezamen een van de pijlers van het plan.

Contact