Op het gebied van cultuuronderwijs gebeurt de laatste tijd veel. Via onze verdiepingsbijeenkomsten houd je jouw kennis als icc’er actueel.

In de loop van 2015 en 2016 worden bijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen als ‘Ouders in de klas’, ‘Filosoferen met kinderen’ en ‘Fondsenwerving’. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met de instellingen Plein C, Kunstbalie en Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam.

Duur: 1 – 2 bijeenkomsten per thema.
Doelgroep: interne cultuurcoördinator

Klik hier om je meteen in te schrijven!
Klik hier om de printversie/PDF te downloaden


Algemene informatie scholing

BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw bieden gezamenlijk een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector. Deze cursus is daar een voorbeeld van. In onze scholingsfolder lees je meer over ons gehele programma.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit landelijke programma kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek geven in het basisonderwijs. In de regio Holland Rijnland is een vierjarig plan ontwikkeld door basisscholen, gemeenten en culturele instellingen. Professionalisering en deskundigheidsbevordering in het primair onderwijs en de cultuursector vormen tezamen een van de pijlers van het plan.

Contact