Hoe kom je van een concept tot een kwalitatief goed, realistisch en haalbaar project dat voldoet aan de vraag van de scholen, dat aansluit op de kerndoelen en dat past in een doorlopende leerlijn? Wat zijn in deze tijd de kenmerken van goede cultuureducatieve producten? En welke stappen moeten worden gezet om van een leuk idee tot een goed product te komen?

Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af tijdens deze cursus. Je werkt individueel en in groepen aan opdrachten. Er is alle gelegenheid om eigen voorbeelden en dilemma’s in te brengen. Je sluit de cursus af met een plan voor een kwalitatief goed, realistisch en haalbaar project. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat je beschikt over onderwijskundige en didactische kennis en vaardigheden en dat je zelf een stageschool zoekt waar je tijdens de cursus opdrachten uitvoert.

Duur: 5 bijeenkomsten van 3 uur
Doelgroep: medewerker culturele instelling

Klik hier om je meteen in te schrijven!
Klik hier om de printversie/PDF te downloaden

 


Algemene informatie scholing

BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw bieden gezamenlijk een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector. Deze cursus is daar een voorbeeld van. In onze scholingsfolder lees je meer over ons gehele programma.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit landelijke programma kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek geven in het basisonderwijs. In de regio Holland Rijnland is een vierjarig plan ontwikkeld door basisscholen, gemeenten en culturele instellingen. Professionalisering en deskundigheidsbevordering in het primair onderwijs en de cultuursector vormen tezamen een van de pijlers van het plan.

Contact