In 2013 en 2014 hebben basisscholen en culturele instellingen in Holland Rijnland een referentiekader cultuureducatie ontwikkeld. Dit is een richtinggevend, inhoudelijk overzicht van de kennis, vaardigheden en attituden – tezamen competenties – waarvan basisscholen in deze regio het belangrijk vinden dat leerlingen die in hun culturele loopbaan ontwikkelen. In twee bijeenkomsten leer je hoe je het referentiekader in je eigen school of werk als cultuuraanbieder kunt gebruiken.

In de eerste bijeenkomst wordt het referentiekader toegelicht: wat is het? Waarom zou je het inzetten? Hoe kun je het inzetten? Samen met collega’s stel je vast wat jullie insteek van het referentiekader wordt.
In de tweede bijeenkomst bespreek je hoe het referentiekader sinds de eerste bijeenkomst is ingezet in de organisatie. Wat gaat goed? Waar is nog aandacht nodig? Zodat cultuureducatie ook in jouw organisatie cultuureducatie met kwaliteit is!

Duur: 2 bijeenkomsten van 2 uur
Doelgroep: schoolteam, medewerker culturele instelling

Klik hier om je meteen in te schrijven!
Klik hier om de printversie/PDF te downloaden


Algemene informatie scholing

BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw bieden gezamenlijk een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector. Deze cursus is daar een voorbeeld van. In onze scholingsfolder lees je meer over ons gehele programma.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit landelijke programma kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek geven in het basisonderwijs. In de regio Holland Rijnland is een vierjarig plan ontwikkeld door basisscholen, gemeenten en culturele instellingen. Professionalisering en deskundigheidsbevordering in het primair onderwijs en de cultuursector vormen tezamen een van de pijlers van het plan.

Contact