In Holland Rijnland werken we voor de uitvoering van het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit nauw samen met scholen. Door actief te participeren in de regionale uitvoering van het programma werkt jouw school al doende aan haar professionaliteit op het gebied van cultuureducatie.

In drie bijeenkomsten per jaar reflecteer je op de activiteiten van ons regionale project. Denk hierbij aan het geven van feedback op vernieuwde lessen van culturele instellingen. Maar ook het verdiepen van je eigen competenties en het uitwisselen van ervaringen met andere scholen komen aan bod.

Duur: 3 bijeenkomsten van 2 uur per jaar
Doelgroep: leerkracht, interne cultuurcoƶrdinator, schooldirecteur

Klik hier om je meteen in te schrijven!
Klik hier om de PDF/printversie te downloaden


Algemene informatie scholing

BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw bieden gezamenlijk een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector. Deze cursus is daar een voorbeeld van. In onze scholingsfolder lees je meer over ons gehele programma.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit landelijke programma kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek geven in het basisonderwijs. In de regio Holland Rijnland is een vierjarig plan ontwikkeld door basisscholen, gemeenten en culturele instellingen. Professionalisering en deskundigheidsbevordering in het primair onderwijs en de cultuursector vormen tezamen een van de pijlers van het plan.

Contact