Welke rol wil jouw culturele instelling innemen binnen het cultuuronderwijs? In deze cursus kijk je naar de langere termijn en maak je gefundeerde keuzes met betrekking tot doelgroepen, interne organisatie, collectie, gebouw en financiën.

Je krijgt hiervoor onder meer inzicht in de actuele stand van zaken in het onderwijs. Ook breng je de bestaande situatie met betrekking tot educatie in je eigen organisatie in kaart. Na afloop heb je een concept activiteitenplan educatie in handen voor de komende drie jaar!

Duur: 2 bijeenkomsten van 1 dag
Doelgroep: medewerker culturele instelling

Klik hier om je meteen in te schrijven!
Klik hier om de printversie/PDF te downloaden


Algemene informatie scholing

BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw bieden gezamenlijk een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector. Deze cursus is daar een voorbeeld van. In onze scholingsfolder lees je meer over ons gehele programma.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit landelijke programma kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek geven in het basisonderwijs. In de regio Holland Rijnland is een vierjarig plan ontwikkeld door basisscholen, gemeenten en culturele instellingen. Professionalisering en deskundigheidsbevordering in het primair onderwijs en de cultuursector vormen tezamen een van de pijlers van het plan.

Contact