Met De Cultuur Loper* ga je in een aantal stappen naar een plan van aanpak om cultuuronderwijs te verankeren in het schoolprogramma. Samen met een coach brengen de directeur en de interne cultuurcoördinator allereerst in kaart welke vragen, voorwaarden en ideeën de school heeft met betrekking tot cultuuronderwijs. Ook brengen we de huidige situatie in beeld. Vervolgens worden de ambities van de school achterhaald. Welke ervaringen, kansen, kennis en vaardigheden wil je de leerlingen meegeven? In een teambijeenkomst delen de directeur en icc’er de ambities met het team. De uitkomsten van de teambijeenkomst resulteren in een concreet plan van aanpak. Na een jaar wordt bekeken wat de school heeft bereikt en hoe je verder wilt. Een coach begeleidt het hele traject op school.

* De Cultuur Loper is ontwikkeld door Kunstbalie (Noord- Brabant).

Duur: 4 bijeenkomsten van 2 uur per jaar
Doelgroep: schooldirecteur en interne cultuurcoördinator samen met het schoolteam

Klik hier om je meteen in te schrijven!
Klik hier om de printversie/PDF te downloaden


Algemene informatie scholing

BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw bieden gezamenlijk een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector. Deze cursus is daar een voorbeeld van. In onze scholingsfolder lees je meer over ons gehele programma.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit landelijke programma kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek geven in het basisonderwijs. In de regio Holland Rijnland is een vierjarig plan ontwikkeld door basisscholen, gemeenten en culturele instellingen. Professionalisering en deskundigheidsbevordering in het primair onderwijs en de cultuursector vormen tezamen een van de pijlers van het plan.

Contact