Wat kun je als partner van het onderwijs bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen? Tijdens deze cursus breng je allereerst in kaart wat de kracht van je eigen organisatie is. Vervolgens is er aandacht voor actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie in het basisonderwijs.

Met deze kennis ontdek je hoe je de kracht van je eigen organisatie kunt vertalen naar cultuureducatieve lessen voor het basisonderwijs, die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Ook wordt duidelijk hoe je deze lessen onder de aandacht van scholen brengt.

Duur: 4 bijeenkomsten van 1 dagdeel
Doelgroep: medewerker culturele instelling

Klik hier om je meteen in te schrijven!
Klik hier om de printversie/PDF te downloaden


Algemene informatie scholing

BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw bieden gezamenlijk een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector. Deze cursus is daar een voorbeeld van. In onze scholingsfolder lees je meer over ons gehele programma.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit landelijke programma kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek geven in het basisonderwijs. In de regio Holland Rijnland is een vierjarig plan ontwikkeld door basisscholen, gemeenten en culturele instellingen. Professionalisering en deskundigheidsbevordering in het primair onderwijs en de cultuursector vormen tezamen een van de pijlers van het plan.

Contact