Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs is een onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Leerplan Ontwikkeling. Het onderzoek is gestart vanuit de vraag naar structuur en onderbouwing voor cultuuronderwijs.
Wat is de inhoud van cultuuronderwijs? Waarom is het belangrijk? Hoe verhoudt het zich tot de rest van het onderwijs? Hoe zorg je dat het past bij de leerling?

Door de quizvragen word je uitgedaagd om na te denken over wat cultuuronderwijs is en welke samenhang er is tussen verschillende vakken. Je krijgt een eerste aanzet tot het concreet ontwerpen en onderbouwen van cultuuronderwijs.

Duur: 1 bijeenkomst van 45 minuten
Doelgroep: leerkracht,interne cultuurcoƶrdinator, schooldirecteur, schoolteam, schoolbestuurder en medewerker culturele instelling

Klik hier om je meteen in te schrijven!
Klik hier om de printversie/PDF te downloaden


Algemene informatie scholing

BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw bieden gezamenlijk een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector. Deze cursus is daar een voorbeeld van. In onze scholingsfolder lees je meer over ons gehele programma.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit landelijke programma kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek geven in het basisonderwijs. In de regio Holland Rijnland is een vierjarig plan ontwikkeld door basisscholen, gemeenten en culturele instellingen. Professionalisering en deskundigheidsbevordering in het primair onderwijs en de cultuursector vormen tezamen een van de pijlers van het plan.

Contact