De Netwerkbijeenkomst Cultuureducatie Holland Rijnland biedt inspiratie en informatie aan medewerkers uit het basisonderwijs en het culturele veld. Ook is er ruimte voor uitwisseling. Steeds staat er een nieuw thema centraal. Dit wordt gekozen op basis van de actualiteit en de wensen van deelnemers. Denk aan cultuureducatieve workshops, presentaties over overheidsbeleid en aansprekende praktijkvoorbeelden.

BplusC en Cultuureducatiegroep ondersteunen en voeden het netwerk door twee bijeenkomsten per jaar te organiseren. Ook onderhouden zij een digitaal netwerk op LinkedIn. Doel van het netwerk is het stimuleren van de samenwerking tussen het primair onderwijs en de cultuursector in Holland Rijnland.

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur per jaar
Doelgroep: leerkracht, interne cultuurcoƶrdinator, schooldirecteur, medewerker culturele instelling

Klik hier voor het programma van het Netwerk Cultuureducatie Holland Rijnland op 19 april 2017.

Klik hier om je meteen in te schrijven!


Algemene informatie scholing

BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw bieden gezamenlijk een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector. Deze cursus is daar een voorbeeld van. In onze scholingsfolder lees je meer over ons gehele programma.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit landelijke programma kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek geven in het basisonderwijs. In de regio Holland Rijnland is een vierjarig plan ontwikkeld door basisscholen, gemeenten en culturele instellingen. Professionalisering en deskundigheidsbevordering in het primair onderwijs en de cultuursector vormen tezamen een van de pijlers van het plan.

Contact