Vanuit de ‘kleine’ wereld thuis, op school en in de buurt ontdekken jouw leerlingen de ‘grote’ wereld om zich heen. Eerst de eigen woonplaats, dan Nederland, Europa en tot slot de wereld. In deze cultuurlijn staat de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten centraal. Vanzelfsprekend is hierbij aandacht voor economische, politieke, culturele, technische en sociale aspecten.

Per 1 januari 2017 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de vergoeding vanuit jouw gemeente: Doet jouw school mee aan het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’? Dan kan elke groep van jouw school gesubsidieerd deelnemen aan één cultuureducatieve les gedurende schooljaar 2017-2018. Wil je meer lessen boeken, neem dan contact op met jouw cultuurcoach om de mogelijkheden te bespreken.