Vanuit de ‘kleine’ wereld thuis, op school en in de buurt ontdekken jouw leerlingen de ‘grote’ wereld om zich heen. Eerst de eigen woonplaats, dan Nederland, Europa en tot slot de wereld. In deze cultuurlijn staat de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten centraal. Vanzelfsprekend is hierbij aandacht voor economische, politieke, culturele, technische en sociale aspecten.