cultuurlijnEen cultuurlijn is een meerjarig onderwijsprogramma dat bestaat uit inspirerende lessen van verschillende instellingen op het gebied van erfgoed, kunst en media.

Elk jaar komt iedere klas in aanraking met een bijzondere culturele instelling om daar te ontdekken, te onderzoeken, te creëren en geïnspireerd te raken. De lessen binnen een cultuurlijn zijn verbonden met elkaar én met het lesprogramma in de klas, zodat ze een verdieping en verrijking van de lesstof op school vormen. De leerlingen krijgen op deze manier een kwalitatief, samenhangend en divers programma cultuureducatie.

cultuurlijnAls school kun je de keuze maken uit zes verschillende cultuurlijnen:

Cultuurlijn: Museum
Jouw leerlingen doen ontdekkingen in acht schatkamers: Naturalis, Hortus botanicus Leiden, Rijksmuseum Volkenkunde, Museum De Lakenhal, Rijksmuseum van Oudheden, Erfgoed Leiden en Omstreken, Japanmuseum SieboldHuis en Museum Boerhaave. In acht jaar tijd leren jouw leerlingen deze musea en hun bijzondere schatten kennen, maar ontdekken zij ook wat een museum is.

Cultuurlijn: Techniek
Waarom ziet mijn broodtrommel er zó uit? Door een product uit hun eigen leefwereld te onderzoeken leren jouw leerlingen materialen en gereedschappen kennen. Ze doen al spelenderwijs technische inzichten op en maken kennis met natuurkundige verschijnselen. Ze leren oplossingen te ontwerpen voor (technische) problemen. Vaardigheden als creativiteit, ondernemingszin, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en samenwerken komen zo aan bod.

Cultuurlijn: Ik en de wereld
Vanuit de ‘kleine’ wereld thuis, op school en in de buurt ontdekken jouw leerlingen de ‘grote’ wereld om zich heen. Eerst de eigen woonplaats, dan Nederland, Europa en tot slot de wereld. In deze cultuurlijn staat de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten centraal. Vanzelfsprekend is hierbij aandacht voor economische, politieke, culturele, technische en sociale aspecten.

Cultuurlijn: Kunst
Natuurlijk gaan jouw leerlingen zelf aan de slag! Ze maken bijvoorbeeld een 3D werk, bespelen een muziekinstrument of voeren een dans uit. Ook het beleven van kunst maakt onderdeel uit van de cultuurlijn. De leerlingen zien een film, luisteren naar een verhalenverteller of bezoeken een theatervoorstelling. Leren reflecteren op een (eigen) kunstwerk én op het werkproces is een belangrijk leerdoel. Door op deze manier met kunst bezig te zijn, ontwikkelen jouw leerlingen vakoverstijgende vaardigheden. Zoals analyseren, creëren, evalueren, plannen en samenwerken.

Cultuurlijn: Tijd
Kinderen ontwikkelen hun historisch besef door met bronnen te leren omgaan. Denk bijvoorbeeld aan foto’s, stambomen, kaarten, wandplaten, jeugdliteratuur en nieuwe media. We stimuleren hen om zich te verplaatsen in de situatie van een ander. Dans, muziek en beeldende vorming lenen zich hier bij uitstek voor. Situaties beleven en zelf dingen onderzoeken: zo wordt het verleden je eigen verleden. Het kader hierbij wordt gevormd door de 10 tijdvakken van De Rooy en de Canon van Nederland.

Cultuurlijn: Op Maat 
Een cultuurlijn Op Maat is een doorlopende leerlijn cultuureducatie die individueel is afgestemd op het curriculum van de school. De cultuurlijn Op Maat sluit dus naadloos aan op de specifieke wensen en mogelijkheden van de school. Hierdoor raakt cultuureducatie meer geïntegreerd in het bestaande onderwijsprogramma van de school.

Bekijk hier alle informatie over de cultuurlijnen en de lesprogramma’s binnen de cultuurlijn.

cultuurlijnWil je een les aanbieden binnen onze cultuurlijnen? Wij bekijken graag met jou naar de mogelijkheden.

Om een les op te nemen in een cultuurlijn dient deze aan kwaliteitscriteria te voldoen. Wil je weten wat deze zijn, neem dan vrijblijvend contact met ons op!